logotype

Rekolekcje

Rekolekcje Kapłańskie: (rozpoczęcie o godz. 10.00, zakończenie godz. 18.00)

- 12-14 listopada 2018 r.

- 19-21 listopada 2018 r.

- 26-28 listopada 2018 r.

Spotkania Rad Diecezjalnych:

Rada Dziekańska

- 11 czerwca 2018 r. - godz. 10.00

- 8 października 2018 r. - godz. 10.00

Rada Kapłańska

26 luty 2018r. godz. 10.00

Rejonowe spotkanie formacyjne księży:

11 kwietnia 2018 r.

Rekolekcje dla katechetów:

28-30 września 2018 r.

- 5-7 października 2018 r.


Formacja Stała Kapłanów przygotowujących się do urzędu proboszcza: 

- 5-6 lutego 2018 r.

- 7-8 maja 2018 r.

- 3-4 września 2018 r.

Dzień skupienia Neoprezbiterów:

- 18-19 luty 2018 r.

- 2-3 września 2018 r.

- 2-3 grudnia 2018 r.

 

2018  Diecezjalne Centrum Kultury Zamek Bierzgłowski  InfoHelp24