logotype

ESA 2005

Europejskie Spotkania Artystyczne - festiwal wielu sztuk


Europejskie Spotkania Artystyczne zainaugurowane 6-7-8 maja 2005 roku, to festiwal wielu sztuk. Festiwal ten pomyślany jest jako pomost między kulturą polską i europejską. Jako coroczne wydarzenie artystyczne ma promować polską kulturę za granicą oraz polskie młode talenty, a także przybliżać kulturę europejską w Polsce. Festiwal otwarty jest na kulturę w szerokim jej rozumieniu, na jej wartości i przejawy uniwersalistyczne, sięgające do najszczytniejszych ideałów i do narodowego dziedzictwa, w którym znaczącą rolę odgrywa kultura wyrosła z chrześcijańskich korzeni. W ramach Europejskich Spotkań Artystycznych odbywać się będą koncerty muzyki klasycznej z udziałem solistów i aktorów, recitale oraz wystawy sztuk plastycznych, spotkania artystów z publicznością. Prezentowana będzie twórczość i osiągnięcia artystów europejskiej i światowej sławy, polskich i zagranicznych. Spotkania wybitnych twórców z młodymi talentami w ramach tego festiwalu, przewidziane także w formie warsztatów artystycznych, stworzą wyjątkową okazję dla rozwoju młodych artystów.


Miejscem festiwalowych wydarzeń artystycznych będą piękne wnętrza zabytkowych obiektów. W pierwszej edycji festiwalu były nimi neorenesansowy Dwór Artusa z XIX wieku w Toruniu, XVIII-wieczny Pałac w Przysieku, pokrzyżacki zamek z połowy XIII wieku w miejscowości Zamek Bierzgłowski oraz placówki Muzeum Okręgowego w Toruniu, którymi są, Kamienica Pod Gwiazdą i Dom Eskenów.

ORGANIZATOR:
Diecezjalne Centrum Kultury w Zamku Bierzgłowskim wraz z prof. Barbarą Marcinkowską.

Dyrektor Artystyczny i inicjator festiwalu: prof. Barbara Marcinkowska.
Konsultant artystyczny: ks. Andrzej Kulesza
WSPÓŁORGANIZATORZY:

Prezydent Miasta Torunia Michał Zaleski
Dyrektor Pałacu w Przysieku ks. Krzysztof Dębiec
Centrum Kultury Dwór Artusa w Toruniu
Muzeum Okręgowe w Toruniu

PATRONAT HONOROWY:
- Prezydent Miasta Torunia Michał Zaleski
- Ordynariusz Diecezji Toruńskiej J. E. Ks. Biskup Andrzej Suski
- Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Waldemar Achramowicz
- Ambasador Polski we Francji Jan Tombiński
- Generalny Inspektor Muzyki francuskiego Ministerstwa Kultury w Paryżu Danuta Dubois
- Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Integracji Europejskiej w Ministerstwie Kultury i Sztuki w Warszawie Małgorzata Dzieduszycka
- Dyrektor Instytutu Adama Mickiewicza Centrum Międzynarodowej Współpracy Kulturalnej Ryszard Kubiak.

Festiwal dotowany jest przez Gminę Miasta Toruń oraz przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

2019  Diecezjalne Centrum Kultury Zamek Bierzgłowski  InfoHelp24